تماس با ما

آدرس: تهران ، بزرگراه شهید لشگری ساختمان مینو

کد پستی: 1399736344

تلفن:  19-44543018 (009821)  
فکس: 44543126 (009821)  

اینستاگرام : @minoo.persuisseexport

فیس بوک: minoo persuisse

تلگرام: 9121274087 0098

واتساپ: 9121274087 0098

ایمیل : info@persuisse.com